Algemene voorwaarden

 1. Over Global Fitness
  Global Fitness B.V. is een exploitatie voor sport, recreatie en lichamelijke opvoeding.
 1. Aanmelding lidmaatschap
  Het lidmaatschap vangt aan op de dag van inschrijving. Inschrijving vindt plaats door één van de fitnessmedewerkers. Met ieder lid wordt een lidmaatschapsovereenkomst afgesloten. De overeenkomst wordt opgemaakt en getekend door het lid en een medewerker. De overeenkomst wordt bewaard op bij Global Fitness B.V.
 2. Afmelding lidmaatschap
  Afmelding van het lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden d.m.v. een daartoe aan de receptie te verkrijgen afmeldformulier. Bij beëindiging van het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van 1 volledige maand voor de eerste dag van een maand. Beëindiging van het abonnement kan alleen na de einddatum van de overeenkomst. Oud-leden die binnen een halfjaar opnieuw lid worden kunnen geen gebruik maken van de dan geldende acties.
 1. Contributieregeling
  Het verschuldigde inschrijfgeld bedraagt €26,00 De clubpas van €5,00 moet worden aangeschaft om toegang te kunnen krijgen tot de club. Elk jaar indexeren wij onze tarieven. Tot de einddatum van uw overeenkomst bent u vrijgesteld van indexatie en verhoging van het maandelijkse tarief.
 1. Automatisch verstrijken van de overeenkomst
  Als de einddatum van de overeenkomst is verstreken vervalt het lidmaatschap in een maandelijks opzegbaar abonnement. Voor dit abonnement gelden de op dat moment actuele tarieven.
 1. Studieverklaring
  Global Fitness B.V. heeft het recht te controleren op schoenen en gebruik van handdoek.
 1. Betalingsregels
  De hoogte van de contributie is afhankelijk van de abonnementsvorm en wordt vierwekelijks automatisch geïncasseerd. Een overzicht met de geldende tarieven is in te zien bij de receptie.
 1. Betalingsregel eerste maand
  Afhankelijk van het moment van inschrijven, wordt de contributie berekend voor de eerste maand. U betaalt voor het resterende aantal dagen dat u lid bent in deze maand. Bijvoorbeeld: u schrijft zich in op 14 april. U betaalt voor de maand april dan 16/30 van het maandtarief.
 1. Achterstallige betaling
  De automatische incasso zal voor de 1e van iedere maand plaats vinden. Indien de deelnemer niet voor de 7e dag van de maand zijn/haar lidmaatschapsbijdrage heeft betaald, of indien afschrijving niet mogelijk is, en een nieuwe invordering moet worden ingesteld wordt er €9,00 administratiekosten in rekening gebracht. Na de daarop volgende 14 dagen dient het verschuldigde bedrag te worden betaald. Bij uitblijven van de betaling wordt er nogmaals €9,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien na 4 weken het volledige verschuldigde bedrag nog steeds niet voldaan is word er €50,00 in rekening gebracht. Na deze periode wordt het afgesloten contract opeisbaar indien dit niet voldaan is.
 1. Aansprakelijkheid
  De leiding van Global Fitness B.V. is niet aansprakelijk voor ongevallen voor zover die het lid onverhoopt mochten overkomen of voor zoekgeraakte eigendommen. Schade toegebracht aan materiaal van het fitnesscentrum komt voor rekening van het lid dat de schade veroorzaakt.
 1. Feestdagen/ vakanties
  Global Fitness B.V. is gesloten op officiële feestdagen. Tijdens de zomervakantie heeft Global Fitness B.V. gewijzigde openingstijden. De gewijzigde openingstijden worden ruim voor de zomervakantie bekend gemaakt.
 1. Minderjarige leden
  Minderjarige leden kunnen uitsluitend als lid worden ingeschreven door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).
 1. Huishoudelijk reglement
  Ieder lid wordt geacht zich te houden aan het huishoudelijk reglement van Global Fitness B.V. Het huishoudelijk reglement hangt in de fitnessruimte. Global Fitness B.V. is. eenzijdig gemachtigd de overeenkomst te ontbinden indien lid zich ongepast gedraagt – naar medeleden of medewerkers – of niet houdt aan het huisreglement. Daarmee wordt de toegang ontzegd tot het fitnesscentrum.
 1. Personeel/zelfstandig ondernemers
  Personeel van Global Fitness en of ingehuurd personeel, hebben een concurrentiebeding zodat zij niet in een straal van 5 kilometer rondom Global Fitness gelegen aan de Voltastraat 3. Dezelfde werkzaamheden kunnen en/of mogen uitvoeren. Deze overeenkomst is gelding zodra Global Fitness B.V. goederen en of geld uitkeert aan deze persoon of personen.

  Global Fitness
  Voltastraat 3 A
  2952AW Alblasserdam
  info@GlobalFitness.nl
  www.GlobalFitness.nl

Openingstijden en adres

Openingstijden

Maandag08:30 - 22:00
Dinsdag08:30 - 22:00
Woensdag08:30 - 22:00
Donderdag08:30 - 22:00
Vrijdag08:30 - 21:00
Zaterdag09:00 - 15:00
Zondag09:00 - 14:00

Adres

Global Fitness
Voltastraat 3
2952AW Alblasserdam
078-647 4856
info@globalfitness.nl

Dit is Global Fitness

Ruim sportaanbod

Geen inschrijfkosten

6 maanden proberen

Word lid van Global Fitness en betaal geen inschrijfgeld!