Inschrijven

Persoonsgegevens

Voornaam

Achternaam

Geslacht

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ)

Contactgegevens

Straat + Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Abonnementsvorm

Kies uw abonnement

Bankgegevens

IBAN-nummer

Akkoord algemene voorwaarden*

*Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden machtigt u Global Fitness tot het periodiek (maandelijks) afschrijven van de abonnementskosten van het door u doorgegeven rekeningnummer.


Dit is Global Fitness

Ruim sportaanbod

Geen inschrijfkosten

6 maanden proberen

Word lid van Global Fitness en betaal geen inschrijfgeld!